[1]
N. authors, “Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «X наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» (16–17 червня 2022 р., м. Дніпро, Україна)”, GASTRO, vol. 56, no. 2, pp. 118–136, Jun. 2022.