authors, N. (2022). Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «X наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» (16–17 червня 2022 р., м. Дніпро, Україна). GASTROENTEROLOGY, 56(2), 118–136. https://doi.org/10.22141/2308-2097.56.2.2022.497