Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Lukianenko, O.Yu., SI «Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine», Dnipropetrovsk
Lukianenko, O.Yu., SI “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Lukianenko, O.Yu., State Institution «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipro, Ukraine
Lukianenko, O.Yu., State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Lukyanenko, O.Yu.
Lyashchenko, P.V., State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine», Department of General Surgery
Lykhatska, G.V., Ternopil State Medical University named after I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine
Lykhatska, V.O., Ternopil State Medical University named after I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

M

Maikova, T.V., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Makarchuk, V.A.
Makarchuk, V.A., SI «Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine», Dnipro
Makarchuk, V.A., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Malanina, T.V., Vinnytsia Regional Children’s Clinical Hospital, Vinnytsia, Ukraine
Manzhalii, E.H., National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv
Manzhaliy, E.G., National Medical University named after A.A. Bogomolets, Kyiv
Marchenko, T.Z., Lviv National Medical University named Danylo Galitsky
Martynovа, L.O., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk
Maslova, G.S., Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukrainе
Matkovska, N.R., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Maykova, Т.V., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Melanich, S.L., State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Melanich, S.L., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Melanich, S.L., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk (Ukraine)
Melanich, S.L., State Institution «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk
Melanich, S.L., SI «Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine», Dnipropetrovsk

401 - 425 of 901 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>