Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Ludyn, V.I., Stryi Central District Hospital, Lviv Region
Lukianenko, O.Yu., State Institution «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipro
Lukianenko, O.Yu., State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro
Lukianenko, O.Yu., SI «Institute of Gasroenterology of NAMS of Ukraine», Dnipropetrovsk
Lukianenko, O.Yu., SI «Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine», Dnipropetrovsk
Lukianenko, O.Yu., State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Lukianenko, O.Yu., SI «Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine», Dnipropetrovsk (Ukraine)
Lukianenko, O.Yu., State Institution «Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipro, Ukraine
Lukianenko, O.Yu., SI “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Lukyanenko, O.Yu.
Lyashchenko, P.V., State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine», Department of General Surgery
Lykhatska, G.V., Ternopil State Medical University named after I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine
Lykhatska, V.O., Ternopil State Medical University named after I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

M

Maikova, T.V., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Makarchuk, V.A.
Makarchuk, V.A., SI «Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine», Dnipro
Makarchuk, V.A., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Malanina, T.V., Vinnytsia Regional Children’s Clinical Hospital, Vinnytsia, Ukraine
Manzhalii, E.H., National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv
Manzhaliy, E.G., National Medical University named after A.A. Bogomolets, Kyiv
Marchenko, T.Z., Lviv National Medical University named Danylo Galitsky
Martynovа, L.O., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk
Maslova, G.S., Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukrainе
Matkovska, N.R., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Maykova, Т.V., State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine

376 - 400 of 847 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>