First district sanitary doctor of Katerynoslav

Main Article Content

M.P. Chaban
Z.I. Shevtsova
V.V. Gaponov

Abstract

The life and professional activity of Vasyl Tymofiiovych Skrylnikov — a famous doctor-hygienist, scientist, and public figure have been represented. V.T. Skrylnikov contributed to the development of sanitary-prophylaxis direction in zemstvo medicine in Katerynoslav province in the second half of the 19th century; he was the first district sanitary doctor in Katerynoslav. The scientist actively studied medical features of natural agents, namely Tymofiivska clay. He successfully worked at Sloviansk resort, was the editor of a local newspaper. V.T. Skrylnikov is an author of many works on balneotherapy.

Article Details

How to Cite
Chaban, M., Shevtsova, Z., & Gaponov, V. (2017). First district sanitary doctor of Katerynoslav. GASTROENTEROLOGY, 51(1), 89–96. https://doi.org/10.22141/2308-2097.51.1.2017.97879
Section
History of Medicine

References

Sbornik po khozyaystvennoy statistike Poltavskoy gubernii [Collection on economic statistics in Poltava region]. Vol. ХІ. Poltava; 1997. (in Russian).

Spysok naselenyh mest Poltavskoy gubernii na 1900 god [List of populated areas in Poltava region in 1900]. Poltava; 1900. (in Russian).

Alfavitnuy ukazatel mest Poltavskoy gubernii za 1910 god [Alphabetical index of populated areas in Poltava region in 1910]. Poltava; 1910. (in Russian).

Yegorov A. From I.M. Skrylnikov’s papers. Yekaterinoslavskiye gubernskiye vedomosti. 1888;21:3-4. (in Russian).

Savchyk V. Timofiyivska glyna. Do istoriyi vyvchennya geologichnogo mynulogo Prydniprovya [Tymophiy clay. To the history of studying geological past of Prydniprovye]. Sicheslavschyna. Issue 4. Skarby Prydniprovskogo stepu.Dnipropetrovs'k;2002. (in Ukrainian).

Huzhva ZG. Rozvytok sanitarno-profilaktychnogo napryamu zemskoyi medycyny Katerynoslavskoyi guberniyi (II polovina XIX st. — 1917 r) [Development of sanitary-preventive direction of zemstvo medicine in Katerynoslav region (later half of the ХIХ century — 1917)]. Dnipropetrovs'k Medical Academy. Dnipropetrovsk; 2007. 20 p. (in Ukrainian)

Golub I, compiler. Moie Pridnіprov’ja. Kalendar pam’jatnih dat oblastі na 2004 rіk: Bіblіogr. pokazhchik [My Dniper Region. Calendar of memorable dates of the region in 2004: Bibliography]. Lazebnik V, author. Katerinoslavs'ka sanіtarna komіsіja [Katerinoslav sanitary committee]. Dnipropetrovsk: DOUNB; 2003. 63-65. (in Ukrainian).

Yekaterinoslavskiye gubernskiye vedomosti [Yekaterinoslav regional journal]. 14 December 1888;98. (in Russian).

Ryzhenko SA, Huzhva ZG. Klyatva bogyni Hiygieyi. Litopys pro stanovlenya sanepidemslyzhby Dnipropterovskoyi oblasti do 100-richchya (Istorychni narysy). [The oath to goddess Hygieia Chronicle on sanitary epidemic service formation in Dnipropetrovsk region devoted to 100th anniversary (Historical essays). Dnipropetrovsk: UKO ІМА-press; 2001. 360 p. (in Ukrainian).

Kravchenko O.V. Charity and care for children in the ekaterinoslav region in the 19th – the beginning of the 20th century. Naukovi pratsi istorychnogo fakultety Zaporizkogo natsionalnogo universytetu; 2014:ХХХVІІІ: 66. (in Ukrainian).

Protokol zasedaniya syezda zemskih vrachey Yekaterinoslavskoy gubernii [Protocol of meeting of zemostvo doctors in Yekaterinoslav region]. Yekaterinoslav; 15 March 1889:17-50. (in Russian).

Sadivnychyy V. Spetsializovana gazeta “Sezonuy lystok Slavyanskyh mineralnyh vod” y vitchyznyanomy informatsiynomy prostori [Specialized newspaper “Seasonal list of Slovyansk mineral waters” in the domestic informational space]. Zhurnalistika. 2011;10(35):30-39. (in Ukrainian).

Sezonuy lystok Slovyanskyh mineralnyh vod. 1900;1:2-4. (in Russian)

Ryhlyakov VN. Rod Bulatseley. Pokolennaya rospis. [The Family of Bulatsel. Ahnentafel]. Saint-Petersburg; 2005. 57. (in Russian).

Vrach. 1898;43:1272-1273.

Tatarinova L. Family monument to residents of farmstead Skrylnyky. Ukrinform. 23 August, 2002. (in Ukrainian)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>