DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.1.47.2013.86249

Activity of Plasma Proteolysis Indicators and Their Correction in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Associated with Chronic Pancreatitis

T.M. Khrystych, Ya.M. Teleki, O.Yu. Olinyk, D.O Gontsaryuk

Abstract


We have investigated the changes in the activity of plasma proteolysis indicators in patients with chronic obstructive pulmonary disease, associated with chronic pancreatitis, in the dynamics of treatment.


Keywords


chronic obstructive pulmonary disease; chronic pancreatitis; proteolysis; treatment

References


Дудка І.В. Інтенсивність оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідною гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та ефективність їх корекції препаратом гінкго білоба / І.В. Дудка // Клінічна та експериментальна патологія. — 2002. — Т. 7, № 3. — С. 40-45.

Коваленко С.В. Зміни гемокоагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / С.В. Коваленко, О.В. Андрусяк // Галицький лікарський вісник. — 2004. — Т. 11, № 4. — С. 31-33.

Тодоріко Л.Д. Хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця на тлі гіпотиреозу в осіб літнього віку: тригерні чинники формування поліморбідності, шляхи фармакологічної корекції / Л.Д. Тодоріко // Бук. мед. вісник. — 2008. — Т. 12, № 1. — С. 45-48.

Христич Т.Н. К вопросу о патогенезе сочетанных заболеваний органов пищеварения и бронхолегочной системы / Т.Н. Христич // Укр. терапевт. журн. — 2006. — № 2. — С. 88-91.

Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії / В.М. Магаляс, А.О. Міхєєв, Ю.Є. Роговий та ін.]. — Чернівці: БДМА, 2001. — 42 с.

Кендзерська Т.Б. Можливості діагностики, прогнозування перебігу, контролю за ефективністю медикаментозної корекції хронічного панкреатиту у осіб похилого віку за станом систем протеолізу, фібринолізу, перекисного окиснення білків та ліпідів / Т.Б. Кендзерська // Гастроентерологія: міжвід. збірник. — Дніпропетровськ, 2001. — Вип. 32. — С. 312-317.
Copyright (c) 2016 GASTROENTEROLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта