DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.2.56.2015.81495

Diagnostics and Correction of Indigestion in a Practice of Family Physician

Yu.I. Reshetilov, S.M. Dmitrieva, N.M. Protsenko, Ye.Yu. Vasylchenko, L.P. Kuznetsov, T.V. Bogoslav, N.P. Guz, O.F. Tsaprika

Abstract


The results of the study of air-ions in 310 patients with combined pathology of digestive organs are considered in this article. The data about a new non-invasive method of the diagnostics and individual integrated treatment choice, particularly diet are represented. The selection of food according to the main electrochemically characteristics is grounded. Prospects of using the method of air-ionic testing in clinical practice as non-invasive technology of primary screening and control of treatment results are estimated.


Keywords


indigestion; non-invasive diagnostic; air-ion testing

References


Sіmejna medicina v Ukraїnі: suchasnі dosyagnennya ta perspektivi rozvitku / G. І. Lisenko, V. І. Tkachenko, O. V. Mayacka // Sіmejna medicina : nauk.-prakt. zhurn.- 2012.- N 1.- S. 5-8.

Semejnaya medicina v Ukraine: problemy i perspektivy / L.F. Matyuxa // Biol. terapiya.- 2013. -N 1.- S. 4-6.

Profesіjnij stres ta stan zdorov'ya lіkarіv zagalnoї praktiki - sіmejnoї medicini : (pіlotne doslіdzhennya) / L. V. Xіmіon [ta іn.] // Sіmejna medicina : naukovo-praktichnij zhurnal. - 2013. - N 4. - S. 96-99

Xronіchnij pankreatit. Adaptovana klіnіchna nastanova, zasnovana na dokazax // Novini medicini ta farmacії. - 2014.-№521.-S.48-71.

Vprovadzhennya texnologіj neіnvazivnogo skriningu v gastroenterologії / Yu.І. Reshetilov, S.M. Dmitrіеva, L.P,Kuznеcova ta іn. // Gastroenterologіya: Mіzhvіd.zb.- Dnіpropetrovsk, 2008.- Vip. 41. – S.13-19

Diagnostika zabolevanij zheludochno-kishechnogo trakta cheloveka po vydyxaemomu vozduxu s pomoshhyu massiva poluprovodnikovyx gazovyx sensorov / A. V. Agejkin, I. A. Pronin // Molodoj uchenyj. -2014.-№12.-S. 383-384.

Funkcionalnye prediktory metabolicheskogo sindroma v gastroenterologii / Reshetilov Yu.I., Aksentijchuk B.I., Zlupko N.L. i dr.// Suchasnі medichnі texnologії, 2010. - №2(6). – S.101-109.

Dіеtologіya / N.V.Xarchenko, G.A.Anoxіna ta іn. – Kiїv-K-d: «Meridіan», 2011. – 528s.

Nutricionnaya podderzhka v gastroenterologii / Pod red. L.N.Kostyuchenko. - M.: BINOM, 2012. – 496s.
Copyright (c) 2016 GASTROENTEROLOGY

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта