DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.3.2019.181474

Physiologist Vasyl Mykhailovych Arkhanhelskyi: from the assistant to the rector

M.P. Chaban, Z.I. Shevtsova, V.V. Gaponov

Abstract


The article describes the path of life of a physiologist Vasyl Mykhailovych Arkhanhelskyi. His professional activity ran from the assistant to the professor, Head of Physiology and Biochemistry Department in Dnipropetrovsk University and Dnipropetrovsk Medical Institute, Director of the Research Institute of Physiology. The information about his participation in creation of Dnipropetrovsk Ukrainian University during occupation period has been presented for the first time.

Keywords


Vasyl Mykhailovych Arkhanhelskyi; physiologist; Oles Honchar Dnipro National University; Dnipropetrovsk Medical Academy; SE “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”

References


Svitlenko IS, Barg IM, Vinnikov AI, authors; Poljakov MV, editor. Profesory Dnipropetrovs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Olesja Gonchara: biobibliografichnyj dovidnyk [Professors of the Oles Honchar Dnipro National University: bibliographic reference book]. Dnipro: DNU; 2005. 10 p. (in Ukrainian).

Murzin OB. Arhángel''s''kyj Vasyl' Myhajlovych. In: Dzjuba IM, Zhukovs'kyj AI, Romaniv OM, et al., editors. Encyklopedija suchasnoi' Ukrai'ny: Tom 1 [Encyclopedia of modern Ukraine: Vol 1]. Kyiv: Poligrafknyga; 2001. 685 p. (in Ukrainian).

Severynovs'ka OV, Skljar TV, Homenko OM, et al. Biologo-ekologichnyj fakul'tet DNU imeni Olesja Gonchara: istorija, s'ogodennja ta majbutnje [Faculty of Biology and Ecology of the Oles Honchar Dnipro National University: history, present and future]. Dnipro: Lira; 2018. 51-52 pp. (in Ukrainian).

Ljul'ko OV, editor. Profesory: biografichnyj dovidnyk profesoriv DDMA (1916–2001) [Professors: biographical directory of professors of DSMA (1916–2001)]. Dnipro: Porogy; 2002. 44 p. (in Ukrainian).

Development of human and animal physiology in scientific centers of Right-Bank Ukraine (Dnipro, Vinnytsia). Voroncov DS, Nikitin VM, Sjerkov PM. Narysy z istorii' fiziologii' na Ukrai'ni [Essays on the history of physiology in Ukraine]. Kyiv; 1959. 256 p. (in Ukrainian).

Serkov FN. Human and animal physiology. In: Serkov FN, Vasil'ev VP, Lishko VK, et al., editors. Razvitie biologii na Ukraine: Tom 3 [Development of biology in Ukraine: Vol 3]. Kyiv: Naukova dumka; 1985. 448 p. (in Russian).

Ganitkevych JaV. Ukrai'ns'ki likari-vcheni pershoi' polovyny XX stolittja ta i'hni naukovi shkoly: biografichni narysy ta bibliografija [Ukrainian medical scientists of the first half of the XX century and their scientific schools: biographical essays and bibliography]. Lviv: Vseukrai'ns'ke likars'ke tovarystvo; 2002. 266 p. (in Ukrainian).

Kvasov DG, Fedorova-Grot AK, authors; Biriukov DA, editor. Fiziologicheskaia shkola IP Pavlova: portrety i kharakteristiki sotrudnikov i uchenikov [Physiological school of IP Pavlov: portraits and characteristics of staff and students]. Saint-Petersburg: Nauka; 1967. 16 p. (in Russian).

Rodinskii AG. Vekhi istorii kafedr Dnepropetrovskoi meditsinskoi akademii [Periods of history of departments of the Dnipro Medical Academy]. Dnipro; 2016. 28 р. (in Russian).

Kozenko TM, Musik VA. Materialy po istorii kafedry normal'noi fiziologii Dnepropetrovs'kgo meditsinskogo instituta (1921-1966) [Materials on the history of the department of normal physiology of the Dnipro Medical Institute (1921-1966)]. Dnipro; 1966. 81 p. (in Russian).
Copyright (c) 2020 M.P. Chaban, Z.I. Shevtsova, V.V. Gaponov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта